سید موسی طباطبائی

درباره من

دکتر سید موسی طباطبائی
image

استادیار گروه آموزشی مشاوره و راهنمایی @ دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

...

محقق گوگل

(1403/2/29)

استنادات

168

h-index

7

i10-index

5

مؤلفین همکار

22

اسکوپوس

(1403/2/29)

استنادات

11

مقالات

3

h-index

1

مؤلفین همکار

11

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1370-1376

کارشناسی

دانشگاه علامه طباطبایی

رشته تحصیلی: مشاوره

1374-1376

کارشناسی ارشد

دانشگاه تبریز

رشته: روانشناسی تربیتی

1384-1389

دکتری

دانشگاه تهران

رشته: روانشناسی تربیتی

تجارب

1392-1394

مدیر نظارت و ارزیابی

دانشگاه پیام نور استان سمنان

1390-1394

مدیر گروه علوم انسانی

دانشگاه پیام نور استان سمنان

مهارت ها

نرم افزار لیزرل

نرم افزار AMOS

نرم افزار SPSS

اولویت های پژوهشی

نظریه شناختی یادگیری چند رسانه ای

انگیزش و خلاقیت (رویکردهای شناختی)

نظریه بارشناختی

نظریه های شناختی تدریس

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/02/30
تدوین و اعتبار یابی الگوی بازاریابی آموزشی در آموزش فنی و حرفه ای
طب و تزکیه(2019)
ندا حاجی علی اکبری, نادر سلیمانی*, حمید شفیع زاده, ^سید موسی طباطبائی
اثربخشی تمرینات ورزش مغزی بر نشانه های نقص توجه و تمرکز، خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان
مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش(2019)
فاطمه بیانفر*, ^سید موسی طباطبائی
اثربخشی بازآموزی اسنادی بر سطح اضطراب امتحان و میزان کمال گرایی وسواس گونه دانش آموزان دختر دارای اضطراب امتحان
روان شناسی بالینی(2019)
سکینه عرب, ^سید موسی طباطبائی*, فاطمه بیانفر
شناسایی عوامل موثر بر الگوی حکمرانی تربیتی مناسب در نظام آموزشی با استفاده از نظریه سه شاخگی
مجله دانشکده پزشکی مشهد(2019)
رضا منیعی, نادر سلیمانی*, ناصر عباس زادگان, ^سید موسی طباطبائی
طراحی و اعتبار یابی الگوی حکمرانی تربیتی خوب در نظام آموزشی
آموزش علوم دریایی(2019)
رضا منیعی, نادر سلیمانی*, ناصر عباس زاده, ^سید موسی طباطبائی
مقایسه توانایی بازشناسی هیجان چهره در افراد ناشنوا، کم شنوا و عادی
فصلنامه کودکان استثنایی(2020)
ملیحه ضییایی علی اکبرزاده, ^سید موسی طباطبائی*, مجتبی رجب پور
بررسی عوامل موثر بر توسعه بازاریابی آموزشی با کاربرد نظریه سه شاخگی
مجله دانشکده پزشکی مشهد(2019)
ندا حاجی علی اکبری, نادر سلیمانی*, حمید شفیع زاده, ^سید موسی طباطبائی
نقش واسطهای قاطعیت جنسی در رابطهی بین خودکارآمدی جنسی و طلاق عاطفی
روانشناسی خانواده(2020)
سید محمد حسین خاتمی, فاطمه بیان فر*, ^سید موسی طباطبائی
اثربخشی شناخت درمانی مثبت نگر بر نشانگان افت - روحیه زنان، با تجربه کووید 19
روان شناسی بالینی(2021)
میترا نجار, حسین شیبانی*, ^سید موسی طباطبائی, حمید رضا فلاحتکار
Comparing the Life Meaning, the Feeling of Loneliness, and the Image of God in Prisoners and Non-Prisoners
International Journal of Health Studies(2021)
جمیله انصاریان, ^سید موسی طباطبائی*, حکیمه آقایی
The Comparison of Time Perspective, Spiritual Well-being and Psychological Well-being in the Young Participating and not Participating in I'tikaf Rite
پژوهش در دین و سلامت(2021)
فرزانه میکائیلی منیع*, ^سید موسی طباطبائی, سیده فاطمه راد معصومی
تأثیر بازآموزی اسنادی بر ترس از شکست و اهمالکاری تحصیلی در دانش آموزان دختر دارای اضطراب امتحان
پژوهشهای تربیتی دانشگاه خوارزمی(2021)
^سید موسی طباطبائی*, سکینه عرب, فاطمه بیان فر
اثربخشی توانبخشی شناختی رایانه ای بر کارکردهای اجرایی و شدت علایم افراد دارای اختلال افسردگی اساسی
کومش(2022)
9612528001, ^سید موسی طباطبائی*, ^شاهرخ مکوند حسینی
پیش بینی اشتیاق تحصیلی بر اساس جو عاطفی خانواده و حمایت تحصیلی در دانش آموزان: نقش میانجی هیجانهای تحصیلی
فصلنامه علمی پژوهشی خانواده و پژوهش(2022)
فاطمه بیان فرر*, نفیسه پرتونژاد, ^سید موسی طباطبائی
اثربخشی توانبخشی شناختی رایانه ای بر حافظه ی کاری و حل مسئله دانش آموزان متوسطه
فصلنامه روانشناسی شناختی(2022)
9711528009, ^سید موسی طباطبائی*, ^شاهرخ مکوند حسینی
MODELING THE STRUCTURAL RELATIONSHIP BETWEEN HAPPINESS AND ATTACHMENT STYLES OF THE ELDERLY, MEDIATED BY SELF-COMPASSION
Journal of Positive School Psychology(2022)
یلدا فتاحی, حکیمه آقایی*, محبوبه طاهر, ^سید موسی طباطبائی
اثربخشی تمرین ذهن آگاهی به همراه موسیقی بر حافظه کاری و انعطاف پذیری شناختی کودکان با اختلال یادگیری
ناتوانی های یادگیری(2022)
9711429006, ^سید موسی طباطبائی*, ^محمدآقا دلاورپور
The effect of positive psychology intervention on psychological well-being of drugs inmates
International Journal of Applied Behavioral Sciences(2015)
^سید موسی طباطبائی*, گوهر آلبویه, 8811428005, مجتبی رجب پور
مدل‌یابی روابط ساختاری کمال‌گرایی و کیفیت خواب: نقش واسطه‌ای اضطراب
مجله دانشکده پزشکی مشهد(2022)
^سید موسی طباطبائی*, فرشته پاکروان, حکیمه آقایی
The Effectiveness of Forgiveness Therapy on Metacognition and Self-Restraint among Female Adolescents with Mood Dysregulation Disorder
International Journal of Applied Behavioral Sciences(2022)
معصومه صداقت, حسین شیبانی*, ^سید موسی طباطبائی, محبوبه طاهر
اثربخشی بخشایش درمانی بر تحریک پذیری و خطاها شناختی نوجوانان دختر مبتلا به بی نظمی خلق اخلالگر
روان شناسی بالینی(2022)
معصومه صداقت, حسین شیبانی*, ^سید موسی طباطبائی, محبوبه طاهر
تأثیر اثربخشی مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد بر حمایت اجتماعی ادراک شده، انعطاف-پذیری شناختی و تبادل عاطفی در مادران دارای فرزند اوتیسم
توانمندسازی کودکان استثنائی(2022)
^سید موسی طباطبائی*, حکیمه آقایی, سهیلا صابری
مدل سازی معادلات ساختاری مهارت های ارتباطی و شادزیستی سالمندان ساکن آسایشگاه: نقش واسطه ای خودشفقت ورزی
مطالعات ناتوانی(2022)
یلدا فتاحی, حکیمه آقایی*, محبوبه طاهر, ^سید موسی طباطبائی
مقایسه سوگیری توجه و بازداری شناختی در بین دانشآموزان نوجوان سیگاری و غیرسیگاری
روان شناسی مدرسه(2023)
9611528005, ^پروین رفیعی نیا*, ^سید موسی طباطبائی
The Mediating Role of Working Memory and Attentional Control in the Relationship between Problem Solving and Empathy in University Students
Iranian journal of learning and memory(2022)
9911528010, ^سید موسی طباطبائی*
مقایسه درمان شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی و بخشایش درمانی بر خود بازداری از خشم، در نوجوانان دختر مبتلا به اختلال بدتنظیمی خلق مخرب
فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی(2023)
معصومه صداقت, حسین شیبانی*, ^سید موسی طباطبائی, محبوبه طاهر
نقش میانجی کنترل توجه در رابطه بین حل مسئله و همدلی
فصلنامه روانشناسی شناختی(2022)
9911528010, ^سید موسی طباطبائی*
اثربخشی بخشایش درمانی بر تحریک‌پذیری و خطاهای شناختی دانش آموزان دختر مبتلابه بی‌نظمی خلق اخلالگر
روانشناسی بالینی(2022)
معصومه صداقت, حسین شیبانی*, ^سید موسی طباطبائی, محبوبه طاهر
اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی بر تحریک‌پذیری و خود بازداری نوجوانان دختر مبتلابه بی‌نظمی خلق اخلالگر
مجله دانشکده پزشکی مشهد(2023)
معصومه صداقت, حسین شیبانی*, ^سید موسی طباطبائی, محبوبه طاهر
The Effectiveness of Virtual Acceptance and Commitment Therapy Based on Compassion in Perfectionism and Death Anxiety in Nurses with Obsessive-Compulsive Personality Traits: A Quasi-Experimental Study
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان(2023)
آیدا چوبساز, محبوبه طاهر*, ^سید موسی طباطبائی, عباسعلی حسین خانزاده
پیش‌بینی اختلال اضطراب فراگیر بر اساس سبک‌های دلبستگی با واسطه‌گری طرحواره‌های ناسازگار اولیه در نوجوانان
دست آوردهای روانشناختی(2023)
9611428001, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^سید موسی طباطبائی
اثربخشی مداخله بازآموزی اسنادی بر نگرش‌های ناکارآمد و مهارت‌های مقابله‌ای در افراد تحت درمان نگهدارنده با متادون
فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد(2023)
^سید موسی طباطبائی*, زرین زارعی, 9911528010
The effectiveness of working memory training on reducing depression through changing in attentional networks/اثربخشی آموزش حافظه کاری دیداری بر کاهش افسردگی از طریق تغییر در شبکه‌های سه گانه توجهی
روانشناسی بالینی(2023)
9711528003, ^سید موسی طباطبائی*
نقش میانجی حافظه کاری در رابطه بین حل مسئله و همدلی
مجله دانشگاه علوم پزشکی رازی(2023)
9911528010, ^سید موسی طباطبائی*
مقایسه مکانیسم های دفاعی ، ارزش های اخلاقی و خودشیفتگی در سه گروه سالم و وابسته به مخدر و وابسته به محرک
اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی(2020-12-16)
9612428006, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^سید موسی طباطبائی
اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی در زنان مبتلا به اختلال مصرف مواد مخدر صنعتی در حال ترک با علائم افسردگی
هشتمین کنگره ملی انجمن روانشناسی ایران با تاکید بر ( روان شناسی تروما )(2021-11-17)
فهیمه یعقوبی خانقاهی*, ^شاهرخ مکوند حسینی, ^سید موسی طباطبائی
نقش ميانجي حافظه كاري و كنترل توجه در رابطه بين حل مسئله و همدلي
عباسي مريم(تاریخ دفاع: 1401/10/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثراضطراب القاء شده از طريق موسيقي بر توجه انتخابي، كنترل شناختي، سرعت پردازش و حافظه كاري
نجفي سحر(تاریخ دفاع: 1401/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر القاي خلق بر حافظه كاذب، درك زبان، و كاركردهاي اجرايي در افراد مبتلا به افسردگي اساسي
نوربخش منصوره السادات(تاریخ دفاع: 1402/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير احجام محيطي بر بازپروري مهارتهاي ديداري_فضايي كودكان مبتلا به اوتيسم
حميدي اصل پرستو(تاریخ دفاع: 1401/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه سبك فرزندپروري با اضطراب، با توجه به نقش واسطه اي خودشفقتي و انعطاف پذيري روانشناختي در دانش آموزان نوجوان
مراديان سلام(تاریخ دفاع: 1402/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه اثر ادراك آستانه اي و زيرآستانه اي هيجاني بر تصميم گيري و زمان واكنش در دانشجويان با علائم اضطراب
اسدي نماور هادي(تاریخ دفاع: 1400/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي تمرين ذهن آگاهي با موسيقي بر حافظه كاري و انعطاف پذيري شناختي كودكان داراي اختلال يادگيري
بهرامي عبدالله(تاریخ دفاع: 1400/09/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي تحريك الكتريكي فراجمجمه اي با جريان مستقيم بر ذهن آگاهي و توجه
اسحاقي ثاني مينا(تاریخ دفاع: 1400/04/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر بخشي توانبخشي شناختي رايانه‌اي حافظه كاري و توجه انتخابي بر انعطاف‌پذيري شناختي و حل مسئله دانش‌آموزان متوسطه
ميرزائي وحيد(تاریخ دفاع: 1399/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير توانبخشي شناختي رايانه¬اي توجه و حافظه بر كاركردهاي اجرايي علايم باليني افراد داراي اختلال افسردگي اساسي
اژدري مائده(تاریخ دفاع: 1399/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي آموزش حافظه كاري ديداري بر كاهش افسردگي از طريق تغيير در شبكه هاي سه گانه توجهي
خادمي مينوش(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير طرحواره درماني بر كاركردهاي اجرايي زنان مبتلا به ام اس
مينا كشمير(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش واسطه اي راهبردهاي مقابله اي در رابطه بين سرسختي روانشناختي و تاب آوري با كيفيت زندگي در آتش نشانان
حيدريان ناهيد(تاریخ دفاع: 1400/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني ديسترس رواني بر اساس سبك هاي دلبستگي، تصوير تن و تاب آوري در مبتلايان به سرطان پستان
خليلي پرنيان(تاریخ دفاع: 1398/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني اختلال اضطراب فراگير بر اساس سبك هاي دلبستگي و طرحواره هاي ناسازگار اوليه و انسجام شخصيت خود در نوجوانان
ابراهيمي زهرا(تاریخ دفاع: 1399/10/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه ساختار شخصيت در سه گروه وابسته به محرك، وابسته به اپيوم و سالم
كرمي مستوره(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير سبك هاي دلبستگي و كيفيت روابط موضوعي در شيوه هاي فرزندپروري مادران
مجرد بهره طيبه(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي درمان شناختي رفتاري مبتني بر ذهن آگاهي بر كيفيت زندگي و بهزيستي روان شناختي در بيماران معتاد مواد صنعتي در حال ترك با علائم افسردگي
يعقوبي خانقاهي فهيمه(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر گفتگوي خصوصي و گفتگوي دروني بر فرآيند حل مسئله در كودكان مبتلا به اختلال رياضي
شورسان علي(تاریخ دفاع: 1397/07/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه مقاومت بيماران مبتلا به اختلال شخصيت نوع A در درمان روان پويشي كوتاه مدت و درمان شناختي رفتاري باتوجه به اختلالات همبودو جنسيت بيمار
عسلي زهره(تاریخ دفاع: 1397/02/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي درمان شناختي رفتاري بر غني سازي رابطه و افزايش تمايزيافتگي خود در زنان سردمزاج
رشتي الهه(تاریخ دفاع: 1396/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر انعطاف پذيري روان شناختي و سرمايه هاي روان شناختي مثبت در همسران افراد معتاد
ياوري رامشه مريم(تاریخ دفاع: 1396/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه خودكارآمدي و خودتنظيمي كودكان كم توان ذهني ، نقص شنوايي و عادي
بهنام مرجان(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ثربخشي گروه درماني مبتني بر پذيرش و تعهد بر حافظه هيجاني، حافظه سرگذشتي و خاطرات فرورونده در نمونه‌هاي غير باليني افسردگي
قلخاني الهام(تاریخ دفاع: 1395/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي روان درماني پويشي مبتني بر روابط موضوعي بر جنبه هاي ساختاري و نشانه شناختي بيماران مبتلا به اختلال شخصيت وابسته
رشن شهرزاد(تاریخ دفاع: 1397/06/21) ، مقطع : دكتري
مقایسه مکانیسم های دفاعی ، ارزش های اخلاقی و خودشیفتگی در سه گروه سالم و وابسته به مخدر و وابسته به محرک
(0)
9612428006, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^سید موسی طباطبائی
اثربخشی توانبخشی شناختی رایانه ای بر کارکردهای اجرایی و شدت علایم افراد دارای اختلال افسردگی اساسی
کومش(2022)
9612528001, ^سید موسی طباطبائی*, ^شاهرخ مکوند حسینی

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، مهدیشهر، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان
s.mosatabatabaee@semnan.ac.ir
982333623300+

فرم تماس